INCOTERMS taisyklės

Kas yra INCOTERMS sąlygos?

1936 metais Tarptautiniai Prekybos Rūmai sukūrė taisykles, nurodančias kas ir už ką yra atsakingas atliekant tarptautines operacijas. Paprasčiau tariant INCOTERMS sąlygos, tai taisyklės, numatančios ne tik specifines prekių pristatymo sąlygas visame pasaulyje, bet ir pirkėjo ir pardavėjo atsakomybes parduodant prekes.

INCOTERMS sąlygos yra suskirstytos pagal prekių transportavimo būdą ir turi savo trumpinius, kurie yra atpažįstami ir naudojami visame pasaulyje.

Dažniausiai naudojamos INCOTERMS sąlygos

EXW (ex works) - iš įmonės– pardavėjas neapmoka pagrindinio transportavimo išlaidų ir pateikia prekes savo įmonės teritorijoje. Pirkėjui tenka visos išlaidos susijusios su transportavimu, muitinės leidimo gavimu bei eksporto formalumais. Taip minimizuojama pardavėjo rizika pateikiant prekes.

DAP (delivered at place) - pristatyta į vietą- eksportuotojas prekes savo sąskaita ir atsakomybe prisistato iki sutarto terminalo. Šios sąlygos neįpareigoja eksportuotojo organizuoti ar padengti prekių importo išlaidas. Kai prekės iškraunamos sutartame terminale, visos išlaidos bei rizikos tenka prekių pirkėjui.

DDP (delivered duty paid) - pristatyta muitas sumokėtas- eksportuotojas prekes ir įsipareigojimus perduoda importuotojo nurodytoje jo šalies vietoje. Eksportuotojas, gavęs muitinės leidimą įvežti prekes, prisiima prekių pristatymo į nurodytą vietą kaštus, įskaitant įvairius mokėjimus ir rinkliavas, ir riziką. DDP – reiškia maksimalų eksportuotojo įsipareigojimą.

INCOTERMS sąlygos, kai pagrindinė dalis pristatymo išlaidų yra padengiama eksportuotojo

CFR (Cost and Freight) – kaina ir frachtas – eksportuotojas apmoka visas išlaidas ir frachtą iki nurodyto punkto (uosto). Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomos išlaidos, atsirandančios po perdavimo laivo denyje (kai prekės perkeliamos per laivo bortą išsiuntimo uoste), tenka pirkėjui. Pagal CFR terminą pardavėjas privalo gauti leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

CIF (Cost, Insurance and Freight) – kaina, draudimas ir frachtas – eksportuotojas apmoka išlaidas kaip ir CFR atveju, tik papildomai privalo apdrausti krovinį jūriniu draudimu ir nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

CIP (Carriage and Insurance Paid to) – transportavimas ir draudimas apmokėtas iki … – pagal šį terminą eksportuotojas turi tuos pačius įsipareigojimus kaip ir pagal CPT terminą, tik papildomai privalo apdrausti krovinį nuo rizikos dėl prekių praradimo ar sugadinimo transportavimo metu. Draudimo suma gali būti minimali. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.

CPT (Carriage Paid To) – transportavimas apmokėtas iki … – eksportuotojas sumoka frachtą už prekių transportavimą iki nurodytos vietos. Prekių praradimo ar sugadinimo rizika, taip pat papildomos išlaidos pereina pirkėjui po to, kai prekės yra perduodamos vežėjui. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas visoms transporto rūšims.

INCOTERMS sąlygos, kai pagrindinio transportavimo išlaidas apmoka pirkėjas

FCA (Free Carrier) – franko transportuotojas – pagal šį terminą eksportuotojas gavęs muitinės leidimą išvežti prekes, jas perduoda pirkėjo nurodytam transportui paskirtame punkte. Jei prekių perdavimas vyksta pardavėjo patalpose, tai pardavėjas turi ir pakrauti prekes, jei prekių perdavimas vyksta kitur, tada pardavėjas prekes pakrauti neprivalo. Jei pirkėjui reikalinga eksportuotojo pagalba sudarant kontraktą su transportuotoju, eksportuotojas tai gali atlikti pirkėjo rizika ir sąskaita. Šis terminas taikomas visoms transportavimo rūšims.

FAS (Free Alongside Ship) – franko laivas – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra pristatomos iki laivo krantinėje arba į lichterį nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi sutvarkyti visus muitinius formalumus. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

FOB (Free On Board) – franko laivo denis – pagal šį terminą eksportuotojas perduoda visus įsipareigojimus pirkėjui, kai prekės yra įkeliamos per laivo bortą nurodytame išsiuntimo uoste. Pagal šį terminą eksportuotojas turi gauti muitinės leidimą išvežti prekes. Šis terminas taikomas tik vandens transportui.

INCOTERMS sąlygos, kai eksportuotojas prekes pristato iki nurodyto punkto

DAT- (Pristatyta į terminalą) – eksportuotojas pristato prekes iki nurodytos vietos. Iki pat pristatymo momento eksportuotojas yra atsakingas už prekes. Savo atsakomybę ir išlaidas už transportą eksportuotojas perleidžia prekių pirkėjui tuo momentu, kai prekės yra paruoštos iškrovimui nurodytoje vietoje. Iškrovimu ir su tuo susijusia rizika rūpinasi pirkėjas. Šiomis sąlygomis pirkėjui taip pat priklauso prekių išmuitinimas, muito, akcizo ir kiti su išmuitinimu susiję mokesčiai.

Jei turite klausimų, reikia išsamesnio paaiškinimo ar pagalbos, kreipkitės į Siųsk24 komandą telefonu ar elektroniniu paštu. Esame visada pasiruošę pagelbėti jums ir jūsų verslui.