Pavojingos siuntos

Prekės, kurias ruošiatės siųsti kaip paprastas, gali būti identifikuojamos kaip pavojingos.

  • Pavojingos prekės gali būti ne tik cheminės medžiagos, bet ir tokios kurios galipadaryti žalos siuntėjui, kurjeriui, gavėjui, transportavimo metu kitoms siuntoms beiaplinkai.
  • Tokie paprasti daiktai kaip kvepalai, aerozoliai, prietaisai su ličio baterijomis-kompiuteriai, mobilieji telefonai ir pan., taip pat yra laikomi pavojingomis prekėmis.
  • Jei nesate tikri, ar siunta, kurią siunčiate yra būti pavojinga, paprašykite prekiųgamintojo ar tiekėjo prekės duomenų saugos lapų (MSDS). Juose yra visa informacijaapie gaminio sudėtį ir reikalavimus transportavimui. Jei duomenų saugos lapuosejūsų prekė yra pažymėta UN numeriu, vadinasi ji yra laikoma pavojinga.

Norėdami gauti daugiau informacijos, dar prieš užsisakydami pristatymo paslaugą susisiekite su Siųsk24 komanda telefonu ar elektroniniu paštu.

Pavojingų prekių grupės:

1. Sprogstančios medžiagos ir daiktai (fejerverkai, petardos, signalinės raketos ir kt.)
2. Dujos:
2.1. Degios dujos (aerozoliai, turistiniai dujų balionėliai ir kt.)
2.2. Nedegios dujos (tirpikliai, dažai ir kt.)
2.3. Toksiškos dujos (deguonies difluoridas ir pan.)
3. Degūs skysčiai (tirpikliai, dažai ir pan.)
4. Polinkį degti turinčios medžiagos:
4.1. Degios kietosios medžiagos (degtukai ir kt.) 
4.2. Greitai užsiliepsnojančios medžiagos (fosforas ir kt.)
4.3. Medžiagos, kurių užsiliepsnojimą skatina sąlytis su vandeniu (kalcio karbidas ir kt.)  

5. Tam tikros grupės medžiagos:
5.1. Oksiduojančios medžiagos  (trąšos ir pan.)
5.2. Organinis peroksidas (stiklo pluošto komplektai remontui)
6. Tam tikros grupės medžiagos:
6.1. Toksiškos medžiagos (pesticidai)
6.2. Infekcinės medžiagos (kraujo mėginiai ar ėminiai medicininiams tyrimams)
7.   Radioaktyviosios medžiagos (dūmų detektoriai)
8.   Ardančios (ėsdinančios) medžiagos (balikliai arba nuotekų valikliai)
9.   Įvairios medžiagos (oro pagalvės arba magnetai, telefonai, nešiojamieji kompiuteriai)

 

Siuntėjas, siųsdamas pavojingas prekes, atsako už siuntos pakavimą bei tinkamą dokumentacijos paruošimą.